English Estonian Latviešu Lietuvių

Noteikumiunlietošanasnosacījumi

1. E-veikalos www.viskasfutbolui.lt , www.futbola-apavi.lv , www.putsad.ee  tiesības uz preču iegādi ir gan fiziskajām, gan juridiskajām personām.
1.1. E-veikalos  
www.viskasfutbolui.lt , www.futbola-apavi.lv , www.putsad.ee var reģistrēties vienīgi fiziskās personas.
1.2. Reģistrētajam klientam ir tiesības iepirkties juridiskās personas vārdā: iepērkoties, kā piegādes informāciju vienkārši ir jānorāda juridiskās personas dati, kas ir nepieciešami (automātiski) sagatavojot PVN faktūrrēķinu.
1.3. Fiziskajām personām, kas jaunākas par 16 gadiem, ir nepieciešama vecāku vai aizbildņu piekrišana.

2. Klients atbild par reģistrācijas brīdī iesniegto datu pareizumu. 
2.1. Reģistrējoties ir jāsniedz precīzu dzīvesvietas adresi: tas ir nepieciešams ne tikai piegādot preces, taču arī (automātiski) sagatavojot PVN faktūrrēķinu par iegādātajām precēm.
2.2. Reģistrējoties ir jāsniedz savu kontakttālruni. Pirms nosūtot pasūtījumu, UAB "Viskas futbolui"  var griezties pie Jums pēc papildus informācijas.
2.3. Gadījumā, ja tiks iesniegti nepareizi dati, klienta iespējas izmantot www.viskasfutbolui.lt
, www.futbola-apavi.lv , www.putsad.ee  vietnes var tikt ierobežotas.

3. Klients atbild par piegādes informācijas precīzumu:

3.1. Vārdu, uzvārdu un apgabalu nosaukumiem ir jāsākas ar lielo burtu.
3.2. Nepieciešams norādīt piegādes adreses pasta kodu.
3.3. Gadījumā, ja tiks iesniegta neprecīza (vai kļūdaina) informācija, UAB "Viskas futbolui" neatbild par traucējumiem, kā arī uzņēmumam ir tiesības pieprasīt atlīdzību par atkārtotu piegādi nepareizi norādītās piegādes informācijas dēļ. 

4. UAB "Viskas futbolui":
4.1. Uzņemas saistību par to, ka reģistrācijas, pasūtījuma vai pieprasījumu veidlapās norādīti dati tiks izmantoti vienīgi izpildot Jūsu pasūtījumus vai pieprasījumus.
4.2. Uzņemas pienākumu nenodot reģistrācijas brīdī iesniegtās konfidenciālās informācijas trešajām pusēm. Šī saistība zaudē spēku Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

5. UAB "Viskas futbolui"  ir tiesības:
5.1. Koriģēt vietnē esošo informāciju: preces, preču aprakstus, cenas un noteikumus. Jaunie e-veikalu
www.viskasfutbolui.lt , www.futbola-apavi.lv , www.putsad.ee  noteikumu punkti stājās spēkā uzreiz pēc to pasludināšanas.
5.2. Ierobežot klientu, kuri neievēro šos noteikumus, iespējas izmantot šīs vietnes.
5.3. Personas, kuri neievēro šos noteikumus vai veic ļaunprātīgo darbību, saukt pie juridiskās atbildības.
5.4. Pieprasīt atlīdzināt pasūtīto preču transportēšanas izdevumus, ja klients vienpusēji atsauc izpildāmu pasūtījumu, kā arī preces maiņas gadījumos.
5.5. Pieprasīt, lai pamatojoties uz Lietuvas Republikas civilkodeksa 6.367.panta, preces tiktu atgrieztas uz klienta rēķina vai klients atlīdzinātu atgriešanas (piegādes) pakalpojumu izmaksas.

6. Aizliegts:
6.1. Kopēt, izmantot, izplatīt, atjaunot vietnē esošo informāciju vai tās saturu bez vietnes īpašnieka rakstveida piekrišanas;
6.2. Izmantot datorprogrammas, kas var kaitēt šīs vietnes darbībai, vai citādi traucēt
www.viskasfutbolui.lt , www.futbola-apavi.lv , www.putsad.ee sistēmas darbību.

 

PREČU KVALITĀTES GARANTIJA

·         Visas preces tiek nodrošinātas ar ražotāju noteikto garantiju.

·         Dabīgi nolietojošās preču daļas netiek nodrošināšanas ar ražotāja garantiju.

·         Visi futbola apavi tiek nodrošināti ar 3 mēnešu garantiju.

Lietuvas Republikas likumos paredzēts, ka pietiek saglabāt iepirkuma dokumentus (kases čeks, faktūrrēķins vai līzinga līgums), ja tajos ir precīzi norādīts ražojums. Minētais dokuments apliecina preces iegādes datumu un personu, kura iegādājās preci.

Prece zaudē jebkādu garantiju, ja tā tiek izmantota kā citādi nekā paredzētajam mērķim, proti, apavi tiek izmantoti uz seguma, kam tie nav paredzēti.

Apavu nosaukumu saīsinājumu paskaidrojumi, kādam segumam tie ir paredzēti:

FG – apavi, kas paredzēti dabīgam zāles segumam.

SG - apavi, kas paredzēti slapjas, mitras zāles segumam.

TF, AG - apavi, kas paredzēti mākslīgajam segumam.

IC, IN - apavi, kas paredzēti zāles segumam.

PIRCĒJA TIESĪBAS

Ar Lietuvas Republikas lauksaimniecības ministra 2001.g. 17.augusta rīkojumu Nr. 258 apstiprinātajos ,,Priekšmetu pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, kad līgumi tiek noslēgti, izmantojot sakaru līdzekļus, noteikumos” noteiktajā kārtībā iespējama pienācīgās kvalitātes preču atgriešana, pamatojoties uz Lietuvas Republikas civilkodeksa 6.367.pantu.

UAB "Viskas futbolui" ir tiesības pieprasīt atlīdzināt pasūtīto preču transportēšanas izdevumus, ja klients vienpusēji atsauc izpildāmu pasūtījumu, kā arī preču atgriešanas, maiņas gadījumos, ja tas notika pēc klienta iniciatīvas.

PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Atgriežot preces, ir jāievēro sekojošie nosacījumi:
- atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, kārtīgajā iepakojumā;
- precei ir jābūt nelietotai un nesabojātai;
- precei jābūt nezaudējušai preces izskatu (nebojātas etiķetes, nenoņemtas aizsargplēves un tml.). Šīs punkts netiek attiecināts uz gadījumiem, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece;
- atgriežamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā to saņēmis Pircējs;
- atgriežot preci, kopā ir jāiesniedz tās iegādi apliecinošais dokuments, garantijas talons (PVN faktūrrēķins).

Pircējam ir jāpiegādā atgriežamās preces uz UAB "Viskas futbolui" veikala adresi.
SVARĪGI: autobusu sūtījumu dienests nepiegādā adresāta sūtījumus uz galīgo adresi, tāpēc preces ir jāatgriež caur Lietuvas pastu, nosūtot ierakstītu pasta sūtījumu, ar kurjeru vai piegādāt personīgi. 

Likumos paredzētajā kārtībā Pārdevējs uzņemas saistību atgriezt naudu 14 darba dienu laikā pēc tam, kad tiek apstiprināts, ka preces kvalitāte ir pienācīga, proti, netika konstatēti bojājumi, sakrīt iegādātās un atgriežamās preces sērijas numuri un tml.
Gadījumā, kad preces atgriešanas iemesls ir nepienācīga kvalitāte,  UAB "Viskas futbolui" uzņemas saistību nomainīt nepienācīgas kvalitātes preci ar pienācīgas kvalitātes preci, vai atmaksāt par preci samaksāto naudu (tas var ilgt no 2 līdz 4 nedēļām). Nepienācīgās kvalitātes preces tiek nomainītas vai atgrieztas, vadoties pēc ,,Priekšmetu atgriešanas un nomaiņas noteikumiem”, kas apstiprināti ar 2001.g. 29.jūnija ministra rīkojumu Nr. 217.

PIEGĀDES LAIKS UN TERMIŅŠ

Klientiem sūtījumi tiek piegādāti darba dienās starp plkst. 08:00 un plkst. 18:00.

Nav iespējams kurjeram norādīt konkrētu pasūtījuma piegādes stundu.


Ja Jūsu pasūtīta prece atrodas noliktavā Lietuvā un norēķinājāties ar priekšapmaksu, preces tiks piegādātas 1-3 darba dienu laikā. Noformējot pasūtījumu līdz plkst. 13:00 val., varat cerēt uz piegādi jau nākamajā darba dienā.

PIEGĀDES NOTEIKUMI

Visas preces tiek piegādātas ar kurjeru vai ar Lietuvas pasta starpniecību uz Jūsu pasūtījumā informācijā norādīto adresi. 

SVARĪGI:

- Gadījumā, kad preces tiek piegādātas no noliktavām ārzemēs, piegāde var ilgt 4-10 darba dienas.  
- Ja prece tiek piegādāta pēc spec. pasūtījuma, piegādes termiņu saskaņosim atsevišķi, taču maksimālais piegādes ilgums parasti nepārsniedz 3-4 nedēļas.
- Atsevišķi preču piegādes termiņš var atšķirties. Precīzāks termiņš tiek norādīts katras preces kartītē. Pasūtītās preces var tikt piegādātas atsevišķās piegādēs.


UZMANĪBU!

- Preču piegādes brīdī Jums ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis.
- Ja pamanījāt sūtījuma bojājumus, tad kurjera klātbūtnē ir jāuzraksta piezīmes par sūtījuma bojājumiem vai ir jāizmanto tiesības atteikties no sūtījuma pieņemšanas.
- Ja prece tika pieņemta un pavadzīme tika parakstīta bez iebildumiem, uzskatāms, ka sūtījums tika piegādāts pienācīgi un tas var apgrūtināt jebkādu pretenziju par preces virsas bojājumiem izskatīšanu. Jebkādā gadījumā, garantijas pienākums paliek spēkā.

Apmeklētāji tiek lūgti vietnēs esošajās pasūtījumu un reģistrācijas veidlapās sniegt personīgo informāciju (norādīt vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pastu un tml.). Šie dati tiek izmantoti, izpildot Jūsu pasūtījumus vai pieprasījumus, kā arī saziņas ar Jums nolūkā, ja Jūs apkalpojošajiem UAB "Viskas futbolui" darbiniekiem radītos kādi jautājumi. 

Klients, pirkšanas brīdī vai pieprasījumos norādot e-pastu vai tālruņa numuru, automātiski piekrīt informācijas no UAB "Viskas futbolui" saņemšanai uz norādītajiem kontaktiem (pretējā gadījumā mēs nevaram atbildēt uz pieprasījumu vai izpildīt pasūtījumu).