Privātuma politika

Pārvaldot savas interneta vietnes, mēs varam izmantot apmeklētāju datoru IP adreses. IP adrese var tikt izmantota apmeklētāja identifikācijas nolūkā, kā arī demogrāfisko datu apkopošanas nolūkā.

Apmeklētāji tiek lūgti vietnēs esošajās pasūtījumu un reģistrācijas veidlapās sniegt personīgo informāciju (norādīt vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pastu un tml.). Šie dati tiek izmantoti, izpildot Jūsu pasūtījumus vai pieprasījumus, kā arī saziņas ar Jums nolūkā, ja Jūs apkalpojošajiem UAB "Viskas futbolui" darbiniekiem radītos kādi jautājumi.

Klients, pirkšanas brīdī vai pieprasījumos norādot e-pastu vai tālruņa numuru, automātiski piekrīt informācijas no UAB "Viskas futbolui" saņemšanai uz norādītajiem kontaktiem (pretējā gadījumā mēs nevaram atbildēt uz pieprasījumu vai izpildīt pasūtījumu).

Mēs uzņemamies pienākumu neatklāt klientu personīgo informāciju trešajām pusēm. Šīs pienākums nav spēkā LR tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

Mums ir tiesības daļēji vai pilnībā grozīt privātuma noteikumus, paziņojot par to UAB "Viskas futbolui" vietnē. Ja pēc noteikumu grozījumiem Jūs turpināt izmantot e-veikala pakalpojumus, uzskatāms, ka esat piekrituši noteikumu grozījumiem.